Korzystanie z aplikacji zarządzanych przez firmę P.H.U. FOX oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce plików cookies.

rn

Zamknięcie ramki równoznaczne jest z nie wyświetlaniem komunikatu ponownie.

close

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep wykladziny.pl dokonuje sprzedaży swoich produktów zainteresowanym klientom na podstawie złożonego zamówienia. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną a dowodem zakupu jest faktura, wypisana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji zamawiającego.

Właścicielem sklepu wykladziny.pl zwanym dalej sklepem internetowym jest firma PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

SPOSÓB REJESTRACJI

Rejestracja powinna być dokonana przed rozpoczęciem składania zamówienia. Następuje ona z chwilą wypełnienia formularza, w tym podania danych firmy:

 • NIP
 • Osoba kontaktowa
 • Dokładny adres dostawy

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. Ponadto przez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży.

Aby dokonać zakupów w internetowym sklepie wykladziny.pl należy, po dodaniu towarów do koszyka, podać swoje dane personalne (imie, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu).

W przypadku gdy Klientem jest płatnik podatku VAT (np. podmiot gospodarczy) prosimy o podanie osoby upoważnionej do podpisu faktury.

Potwierdzenie dostępności zamówionego towaru następuję w ciągu 24 godz. roboczych.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Realizacja złożonego zamówienia następuje w ciągu 48 godz. roboczych po uregulowaniu należności lub za pobraniem.

Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy.

W obecności kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy wszystkie zamówione towary znajdują sie w przesyłce. W przypadku stwierdzenia niejasności, np. gdy dostarczono towar inny, towar jest uszkodzony lub brak jest towaru w przesyłce należy skontaktować się telefonicznie z osobą obsługującą Państwa zamówienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności za zakupione towary można dokonać w następujące sposoby:

 • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy PHU FOX Jolanta Marcinowska i zostaną zaksięgowane. Przelew prosimy dokonać poprzez system Przelewy24
 • za pobraniem - opłata za towar musi nastąpić w momencie odbioru przesyłki, każdorazowo do rąk kuriera
 • przelewy terminowe - dla klientów, których transakcje zostaną ubezpieczone

FAKTURA

Faktura VAT wystawiona zostaje po uregulowaniu należności za zamówiony towar. Po dokonaniu rejestracji zostaje natomiast wystawiona faktura pro forma.

ZASADY REKLAMACJI

Wszystkie prezentowane w serwisie towary objęte są gwarancją producenta.

Wszystkie reklamacje można zgłaszam e-mailem lub faxem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy towar dostarczony Państwu nie zgadza się ze złożonym zamówieniem należy kontaktować się z osobą obsługującą Państwa zamówienie w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru.

Firma naprawia lub wymienia uszkodzony towar (tylko w uzasadnionych przypadkach) i odsyła do klienta na koszt:

 • własny - gdy uszkodzenie powstało nie z winy klienta lub w przypadku naprawy gwarancyjnej
 • klienta - kiedy uszkodzenie nastąpiło z winy klienta lub w przypadku naprawy pogwarancyjnej

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin lub na adres e-mail: sklep@wykladziny.pl.

Wskazany w art. 7 termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 • mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie)
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym

Chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: PHU FOX Jolanta Marcinowska, ul. Działkowa 8, 62-004 Czerwonak, Kicin.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji. Zgodnie z tą ustawa mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.

Koszyk  

Brak produktów

Suma z transportem 0,00 zł

Koszyk Zamawiam i płacę

Darmowa Dostawa

Latest Posts

View all